SUBJEKATSKE REČENICE

Odnosne rečenice koje vrše funkciju subjekta glavne rečenice,a mogu da se zamjene imenicom ili sintagmom zovu se subjekatske.Dobijamo ih razvijanjem subjekta proste rečenice na cijelu zavisnu rečenicu.

Primjer:

A) Obećavalac malo daje.(prosta rečenica)

                            Subjekatska

Razvijanjem:

Z.                                  G.

B)Ko mnogo obećava,|malo daje.

nazad