USLOVNE REČENICE

Uslovne rečenice su one priloške rečenice koje svojim značenjem daju informaciju o uslovu pod kojim se vrši radnja glavne rečenice,a upotrebljavaju se u funkciji odredbe uslova.

Veznici:ako,kad,da li,ukoliko

Primjer:

A) On će naučiti lekciju | uz mnogo napora.

Razvijanjem OU(odredbe uslova)

B) On će naučiti lekciju | ako uloži mnogo napora.

nazad