VRMENSKE REČENICE

To su zavisne,priloške rečenice kojima se daje informacija o vremenu vršenja radnje glavne rečenice i imaju funkciju odredbe vremena.Dobijamo ih razvijanjem oznake vremena na cijelu zavisnu rečenicu:

Primjer:

A) Na more krenusmo u zoru.

                                  OV(oznaka vremena)

B) Na more krenusmo,| čim poče svanjivati.

Veznici:dok,kad,čim,pošto,tek što,samo što,nakon što,prije nego što.

nazad