Zavisne rečenice služe da upotpune značenje glavne rečenice.One tu službu ostvaruju vršenjem funkcije rečeničnih članova,odnosno vršenjem konstituentske funkcije u glavnoj rečenici.

Primjer:

     Glavna r.                    Zavisna r.

-Pažljivo sam slušao| što ste mi govorili.

                                    Objekatska z.r.

(Zacvisna rečenica doponjuje značenje predikata glavne rečenice i zato vrši funckiju dopune-objekta pa se zove objekatska rečenica.)

Primjer:

               G.r.                                 Z.r.

-Na more krenusmo| čim poče svanjivati.

                                  Vremenska zavisna r.

nazad