PRIDJEVSKE DEKLINACIJE
U NJEMACKOM JEZIKU
 

 

UVOD

 

Pridjevi se u njemačkom jeziku slažu sa članovima imenica. Postoje tri različite pridjevske promjene, zavisno od toga da li se ispred pridjeva nalazi:                  

1)      određeni član,

2)      neodređeni član ili

3)      se ne nalazi ništa.

Nastavci i članovi za pridjevske deklinacije u direktnoj su zavisnosti sa rodovima. Rodovi u njemackom jeziku razlikuju se u većini slučajeva od onih u srpskom jeziku. Zbog toga imenicu treba učiti sa članom i nastavcima za množinu i genitiv. 

Primjer              srpski: kuća, f              njemački: Haus, das,-es,-"er

     Kod pridjeva koji se završavaju nastavcima -el, -er, -en, e se često gubi pred padežnim nastavcima, npr. od edel: nominativ edler Mensch plemenit čovjek, der edle Mensch plemeniti čovjek; od offen:  dativ offnem Fenster, dem offen Fenster otvorenom prozoru; od sauer: nominativ saures Kraut, das saure Kraut kiselo zelje.

     Izuzetak predstavljaju pridjevi izvedeni od immena mjesta koji se završavaju na -er. Ne mijenjaju se i pišu se velikim početnim slovom, npr. Wiener bečki.

vrh