crtani film

 

Animirani film moze biti crtani,kolazni lutka film. lutka

          Animirani film je fotografska reprodukcija crteža kome su tehnikom animacije dodati pokret i zvuk.Tako je crtani film vrsta stvaralaštva u kome se ideja realizuje i crtežom i filmskom kamerom.Umetnik nacrta ambijent u kome se odvija radnja kao i učesnike i njihovo kretanje.da bi se stvorilo kretanje potrebno je nacrtati seriju od 24 sličice na kojima su nacrtane faze jednog pokreta,zatim se one jedna po jedna snimaju i sve skupa daju jednu sekundu trajanja budućeg pokreta.U igranom i dokumenternom filmu autor na traku prenosi živo kretanje koje se odvija u stvarnom prostoru.Međutim u crtanom filmu autor crta prostor i stvara svoj kinetički kvalitet uzastopnim preslikavanjem već nacrtanih ili ma filmsku vrpcu nanetih statičkih likovnih faza,ređajući jedan za drugim crteže u snimljene kvadratiće koji će putem projektora stvoriti iluziju pokreta.

Animirani film je ozvučeni crtani film i on je tekovina xx veka. U njemu se koriste zvuk,glas,šumovi,muzika i slika,pa je on savremeno sredstvo komunikacije.U procesu stvaranja jednog animiranog filma mogu se izdvojiti 3 kategorije elemenata.Prvu kategoriju čine likovni elementi a to su linija,površinač,volumen,prostor i boje. Druga kategorija je sastavljena od filmskih elemenata a to su režija,snimanje,montaža,zvučna oprema i muzička pratnja.Treća kategorija je kombinacija elemenata prve dve,što znači da je ona veza između statičko prostornih i dinamičko filmskih elemenata,prelaz iz likovnog u kinematogfafski izraz.Faze nastanka animiranog filma su izbor teme, izdvajanje ideja koje čine fabulu,izbor nosilaca radnje i odgovarajućeg ambijenta

.

Nosioci radnje se crtežom ukombinuju u ambijent.Zatim sledi iizrada sinopsisa i scenarija.Krajnji rezultat pripreme pred prelazak na snimanje je izrada kartona za snimanje.Ovo se izvodi cel tehnikom-Crteži se izvode na listovima koji su napravljeni od celoloznog aceteta i prozirni su.Upotrebom celulova izbegava se ponovno crtanje pozadine pri svakom pomeranju predmets koji je u prvom planu tako da se na ovaj način pomera samo deo crteža koji je na posebnom celu.Slika prizora se prenosi na cel traku tušem ili olovkom u delovima najviše ne 4 cel trake.Zatim se crteži boje akrilnim bojama i to sa obrnute strane posle čega se boje poprska fiksirom i traka se drži za ivice.Kada su crteži urađeni celovi se postave na pozadinu koja je oslikana vodenim bojama.Celovi se tada fiksiraju sa 2 ili 3 klina čiji razmak odgovara perforaciji filma.Pri kretanju figura odrede se 4 karakteristična položaja a između njih se ucrtavaju faze kretanja,koje,ako su iste formiraju cikluse.Razrađen pokret se prenosi na celove,od prvog do završnog četvrtog pokreta.Ako pokret treba da traje pola sekunde,a snima se 18 kvadrata u sekundi onda ya pola sekunde treba prikayati 9 kvadrata filma.Ubryavanje i usporavanje pokreta mo\e da se postigne snimanjem rayli;itog broja kvadrata.Utisak bryine moye i da se postigne deformacijom oblika,tj,izduzavanjem,sakupljenjem i razvla;enjem oblika.Animiranim filmom se lako postizu metamorfoze,tj.pretvaranje jednog oblika u drugi.Kod igranog filma traka se montira tek nakon snimanja kada se kadrovi rezu i njihov redosled menja.Kod crtanog filma se praktikuje rez i tako je moguce postici brzi prelez sa gro plana na total i suprotno.

                               Za snimanje crtanog filma su potrebni sto,fiksirana kamera,svetlost i staklena ploca.Na tu plocu se stavljaju celovi.Celovi se stavljaju u okvir za koji se fiksiraju i ociste. Metraza filma se stavi ne nulu i posle svakog snimljenog kvadratra brojem na kartonu se oznaci snimljeno.Zumiranje se izvodi rukom i mora se voditi racuna o rasponu zuma u odredjenom kadru,a on se kontrolise belom trakom oko objektivai na njoj se belezi pocetak i kraj zuma.Da bi zumiranje bilo ravnomerno razmak se deli u jednake delove i na svakoj oznaci se snima 1,2 ili 3 kadra.Pejzaz se snima sa leva na desno,pomeranjem crteza pejzaza na suprotnu stranu.Zvuk se lako dodaje animiranoj traci.Pre snimanja zvuk teksta se razlozi i kada se sinhronizuje govor odrede se kljucni polozaji usana za suglasnike i samoglasnike.Otvorima usana mora do odgovara i pokret ociju.Usta se crtaju na jednom a glava na drugom celu. Animiranii film moze i da se stvori bez kamere crtanjem direktno na neeksponiranoj filmskoj traci.ostrim perom crtez se izvodi na emulziji trake.Na prozracnoj traci moze se crtati tusem u boji.

< BACK