film

 

       Od nastanka prvih pokretnih slika do danas sa usavršavanjem filmske tehnike ova se umetnost sve brze razvijala,od nemog do zvučnog filma,od crnobelog do filma u boji. Film je totalna umetnost koja omogućava svom tvorcu da pokretnim slikama i zvucima, kao što su govor,muzika i šum,u potpunosti izrazi ideje,osećanja i pogled na svet.                                              

      Osnovna jedinica filmskog izraza je kadar.Kadrovima se snimaju scene,a niz scena daje sekvence,odnosno manje celine,koje se povezuju u zaokruzenu temu.Takođe se komponuje slika koja je ograničena okvirom.Razlika između slike i kadra je u rešenju pokreta.Ukadru se figure stalno kreću.Svaki kadar ima svoju vizuelnu sadrzinu koja se mora komponovati.Kadar je uokviren četverougaonom površinom kojom objektiv kamere obuhvata realni sadrzaj.Taj sadrzaj čini strukturu slike stvorene snimanjem.Da se vazan detalj istakao treba dobro i na odgovarajući način postaviti kamere.Dobro snimljeni kadrovi stvoriće scene,a scene će stvoriti sekvence,koje će se ukomponovati u celinu. Kompozicija kadrova određuje kompoziciju celog filma.

      Vrste kompozicije u filmu su horizontalna,vertikalna,dijagonalna i kompozicija geometrijskih oblika. Filmu su budući da je on totalna umetnost potrebni scenografija,kostimi i maske.U tome se film dodiruje sa pozorišnom umetnošću.Zvuk u filmu moze da se snimi u prirodi,a moze i veštački da se stvori i snimi u studiju.Posle svega i na kraju dolazi montaza.To je postupak kojim se postize kontinuitet projekcije od diskontinuiranih prostorno vremenskih isečaka spoljneg sveta.      

       Vrste filmova:  Umetnički,dokumenterni,naučni,eksperimentalni i animirani. 

 

Bladerunner

 

 

 

 

 

 

 

< BACK