KVIZ

1. Ticijan Veceli je naslikao

    a) 16 slika

    b) preko 200 slika

    c) preko 4000 slika