KVIZ1

1.Van Gogh je imao brata po imenu

a)Jack

b)Paul

c)Teo