Glavni dio životnog ciklusa

     U najdužem dijelu svoga života (u prosjeku oko 90%), zvijezda koristi energiju iz fuzionih reakcija izmedju vodonikovih atoma stvarajući deuterijum kao intermedijer, i helijum kao konačni proizvod reakcije pri tom oslobadjajući ogromnu količinu energije i zračeći je u svemir kao elektromagnetno zračenje. Naše sunce, kao i većina ostalih zvijezda koje možemo vidjeti na nebu nalaze se u ovom djelu životnog ciklusa. Koliko će trajati zvijezdin život zavisi isključivo od njene mase, i to, što je masa veća, to su pritisak i temperatura u jezgru veći, te se fuzione reakcije održavaju mnogo brže, i njihov život je kraći.

Sastav i gradja

     U svom najdužem djelu života zvijezda se sastoji uglavnom od vodonika i helijuma.

U gradji zvijezde možemo izdvojiti 5 vertikalnih slojeva. To su Jezgro, zona konvencionih strujanja, fotosfera, hromosfera i korona.

U Jezgru vladaju ogroman pritisak i temperatura (u našem suncu 27 mil stepeni C°) koje su dovoljni da održavaju termonuklearne reakcije koje proizvode ogromnu količinu energije. Zona konvencionih strujanja je područije gdje se uz pomoć strujanja ogromnih količina gasa, toplota i svijetlost stvoreni u jezgru prenose na površinu. Fotosfera je vidljiva površina zvijezde koja se sastoji od vrućih gasova koji okružuju prethodni sloj. Kako se topli gasovi u fotosferi penju, a hladni spuštaju, ovi pokreti daju fotosferi neravnu površinu i karakterističan išaran izgled sa sunčanim mrljama(koje se pojavljuju i nestaju u periodima od 11 godina). Temperatura iznosi desetak hiljada stepeni C°. Iznad fotosfere nalazi se hromosfera- nevidljiv sloj vrućeg gasa debljine nekoliko hiljada kilometara i temperature od nekoliko do nekoliko desetina hiljada stepeni C°. Posljedni sloj je sunčeva korona koja koja je vidljiva tokom potpunih pomračenja sunca, i koja se proteže na milione kilometara i stvara takozvane solarne vjetrove. Temperatura u koroni dosteže nekoliko miliona stepeni C°.