Radjanje (nastanak) zvijezde

Zvijezde počinju svoj ciklus kao veliki oblaci prašine i gasa. Ti oblaci se zovu zvijezdane maglice, kao što možemo da vidimo na slici ispod.

Gas koji čini oblake je sastavljen od 75% vodonika i 25% helijuma. Pod uticajem gravitacije, oblaci gasa počinju da se približavaju jedni drugima, i postepeno se zagrijavaju.

Kada dodje do nekog manjeg poremećaja (recimo kada u blizini prodje neka druga zvijezda) to dovede do toga da je na jednom djelu gustina gasa veća nego u njegovoj okolini, i tako se stvara centar buduće zvijezde - protozvijezda.

Oko tog centra počinje da se okuplja gas, i on se postepeno zagrijava. Temperatura i pritisak rastu sve dok ne dostignu dovoljnu vrijednost da pokrenu fuziju. Kada je temperatura dovoljno velika da se fuzija održava konstantnom brzinom, dolazi do ravnoteže, i odbijanje molekula usljed temperaturnih sudara se suprotstavlja gravitacionom privlačenju i zvijezda ulazi u glavni dio životnog ciklusa.

Ovo je izgled jedne protozvijezde

Ovo su neke od slika zvijezdanih maglica koje su svojevrsna porodilišta za zvijezde, jel u svakoj od njih može nastati na stotine zvijezda