Završni dio života zvijezda manje mase

 

Kada jezgro zvijezde potrosi sav vodonik, u tom trenutku u jezgru ostaje samo helijum, i kako pritisak i temperatura nisu dovoljni da bi otpočeli reakciju fuzije atoma helijuma, zvijezda počinje da se hladi, i pod uticajem gravitacije urušava se, sve dok se pritisak i temperatura ne povećaju do vrijednosti koja je dovoljna da bi se atmi helijuma počeli reakciju stvarajući ugljenik i kiseonik. Oko jezgra u djelovima gdje još postoji vodonik, on će pod uticajem toplote jezgra početi fuziju i natjeraće površinske slojeve da se rašire do ogromnih dimenzija i ohlade što će zvijezdi dati karakterističnu crvenu boju. Pod uticajem solarnih vjetrova, zvijezda periodično izbacuje površinske djelove vodonika, i na taj način postaje varirajuža zvijezda, a od odbačenih djelova nastaju preljepe astronomske pojave planetarnih maglica Šta će se dalje dešavati, zavisi isključivo od mase zvijezde. Ako je masa manja od 8 sunčevih masa, zvijezda će završiti na ovom stadijumu, te će se polako hladiti dok se ne pretvori u malo tjelo sastavljeno od kiseonika i ugljenika u kome nema nuklearnih reakcija, i koje se sijajući postepeno hladi nazivajući se bijeli patuljak, a kada se potpuno ohladi, naziva se tamni patuljak, jer ga je teško detektovati.


Slike nekih planetarnih maglica, sa bijelim patuljkom u središtu (kliknite da uvećate):