Izumi

     
Home
Biografija
Hronologija
Izumi
Galerija
Rekli su
Anegdote
To što su Nikola Tesla i značaj njegovog dela u velikoj meri nepoznati, i kod nas i u svetu, posledica je toga što on zasigurno nije bio dobar biznismen i nije komercijilazivao sve svoje pronalaske kojih ima zaista mnogo. Međutim Tesla je bio daleko ispred svih ostalih po svojoj pronalazačkoj genijalnosti i značaju izuma. U svetskim naučnim krugovima on je bio i ostao veoma poštovan, dodeljena su mu mnoga velika priznanja najvećih svetskih naučnih institucija, akademija, oraganizacija i univerziteta. Mnogi koji su upoznali Teslino delo, smatrali su ga najvećim električkim inženjerom svih vremena. 

I zato, kada je u pitanju Nikola Tesla, ne treba biti lažno skroman i stavljati ga iza onih koji su stekli slavu tako što su Teslina dela izneli u javnost, poput T. Edisona i sličnih. Dovoljno je pogledati njegove izume i zaključiti da je Tesla jedan od najznačajnijih stvaralaca u istorji čovečanstva. 

Teslini izumi sa najširom primenom su: 

- motor na naizmeničnu struju (pokreće sve značajne uređaje u domaćinstvima i industriji), 
- Teslin transformator niskog napona (koriste ga svi savremeni elektronski uređaji poput televizora, kompjutera, audio i video tehnike), 
- polifazna električna struja i sistemi njenog prenošenja na velike razdaljine pomoću transformatora visokog napona, 
- radio (odlukom američkog Vrhovnog suda od 1943. patent za radio je oduzet Markoniju i dodeljen Tesli) 

Nikola Tesla je svojim istraživanjima direktno ili posredno doprineo nastanku svih modernih izuma na polju elektro-tehnike, kao što su: 

- sistem daljinskog upravljanja, 
- aeromobil (automobil na mlazni pogon), 
- radar, 
- telegraf, 
- bežični prenos snage, 
- kontrola atmosferskih prilika, 
- superprovodljivost, 
- priroda kosmičkih zraka, 
- svetski informativni sistem, 
- ciklotron, 
- tačkasti elektronski mikroskop, 
- korišćenje energije atoma, 
- korišćenje sunčeve energije i energije iz jonosfere, 
- korišćenje X zraka, 
- tumačenje prirode etra, 
- komunikacioni sateliti, 
- elektroterapija, 
- detektor laži, 
- veštačke munje, obične i loptaste, 
- frižider, 
- svetlosni efekti, 
- aparat za proizvodnju ozona, 
- podvodni prenos PTT informacija, 
- korišćenje energije rotacije zemlje, 
- laseri, 
- projektori misli, 
- ozonska kupatila, 
- električni voz oko ekvatora, 
- električna puška, 
- otkrivanje tela u mraku, 
- automatsko upravljanje sistemima, 
- roboti, 
- neonsko osvetljenje, 
- pisaća mašina pokretana ljudskim glasom, 
- telefotografija, 
- džepni oscilator za pomeranje planete, 
- uređaj za komunikaciju sa drugim svetovima, 
- sistem svetske štampe i prenosa informacija, 
- savršeno precizan navigacioni sistem, 
- jeftini atomski ručni satovi, 
- zemljnina atmosfera kao ogromna sijalica, 
- jonizovan vazduh kao provodnik, 
- neprobojni energetski zid. 

Praktično, bez Teslinih pronalazaka ne bi bio moguć rad nijednog uređaja koji koristi električnu energiju, kao ni savremenih elektronskih sistema poput satelita, televizijske, video, radio i kompjuterske tehnoligije. Na njegovim radovima se baziraju mnoga moderna naučna istraživanja u oblastima novih izvora energije, istraživanja kosmosa, vakuuma, visoko-frekventnih struja, primene elektro-magnetnih talasa i dr.

Teslini transformatori i radio veze

Ovde su prikazani Teslini izumi u oblasti struje visoke ucestanosti i visokih napona. Svojim oscilatorima on je prvi uspeo da proizvede struje visoke ucestanosi i napona od vise miliona volti. To je omogucilo razvoj novih oblasti tehnike. Danas izgleda gotovo neverovatno da je Tesla pre vise od osam decenija uspeo da proizvodi struje visoke ucestanosti od vise desetina hiljada perioda pri naponu od vise miliona volti. Sa ovakvim naponom Tesla je eksperimentisao u svojoj laboratoriji u New York-u, kao i u laboratoriji u udaljenom Colorado Springs-u. Rezultati tih eksperimenata daju i danas 
veoma raznovrsne i snazne podsticaje istrazivacima sirom sveta, narocito od kako je Muzej Nikole Tesle objavio Teslin "Dnevnik istrazivanja u Colorado Springs-u", u kome je zapisano sve sto je Tesla svojim eksperimentima postizao, dan za danom. Danas se ovakvi oscilatori i struje visoke ucestanosti primenjuju u radio tehnici, industriji i u procesu oslobadjanja nuklearne energije, a sam Tesla je dalekovido predvideo njihovu primenu u medicini i u industriji. Visokofrekventni oscilator sa velikim transformatorom, postavljen u sredini prostorije, napona od oko 500.000 volti, svedoci o Teslinoj genijalnosti i sluzi za ilustraciju dobijanja svetlosti bez zica. Tu je jedan manji oscilator - transformator, s kakvima je Tesla eksperimentisao sa cevima s razredjenim gasom. Ti eksperimenti su doneli rezultate s kojima stvarno pocinje savremena tehnika luminiscentnog svetla. O tim Teslinim eksperimentima malo se zna cak i me|u strucnjacima, kao sto se malo zna da se svojevremeno Rendgen cudio i divio kada je od Tesle primio snimke delova ljudskog organizma, dobijene primenom Teslinih visokofrekventnih struja koje su sluzile za napajanje cevi za proizvodnju rentgenskih zrakova. Najznacajnije eksperimente sa strujama visokog napona i visoke ucestanosti vrsio je Tesla u oblasti bezicnih prenosa. 
S rezultatima koje je postigao postavio je temelje tehnike bezicnih prenosa, o cemu svedoci izlozeni tekst presude Vrhovnog suda Sjedinjenih Americkih Drzava, kojim je Teslinim izumima u toj oblasti dato prvenstvo u odnosu na Markonijeve izumime.