Arhitektura

Mikenjani su, u XIII veku p.n.e. uobličili izgled grčkog grada, polisa, koji se razvio oko prirodnoig uporišta, Akropolja.
Gradovi-države sastojali su se od tri osnovna dela za koja je bio vezan život njihovih stanovnika:
• civilni prostor, sa agorom, ili trgom, u kojem su se odvijali svakodnevni društveni život, trgovina i politika;
• sveti prostor, s hramovima i svetilištima, mesto za kult božanstva, ceremonije i hodočašća;
• pozorište, u kojem su dramski prikazi zabavljali stanovništvo.

Kuće za stanovanje i trgovanje bile su skromne građevine, ulice su bile zapuštene i slabo popločane. Sva kreativnost bila je usredsređena na hram, obitavalište božanskog zaštitnika grada, jer on je bio duhovno središte gradske zajednice.

Nazad