Skulptura helenističkog perioda

Posle poraza kod Hajroneje (338 p.n.e.) Grci su pali pod vlast Makedonskog carstva i za Grčku je otpočeo period političke i kulturne krize. Kulturni i umetnički život preselio se u gradove osnivane izvan grčkog poluostrva: Aleksandriju u
Egiptu, Pergam i Antiohiju u Maloj Aziji, Rodos na Egejskom moru.
Naslednici Aleksandra Velikog koji su međusobno podelili ogromno carstvo uspostavili su u tim gradovima umetnička središta, danas poznate kao aleksandrijska, pergamska, rodoska škola.
U helenističkom periodu kultura i umetnost odražavaju ideje filozofa Aristotela (IV vek p.n.e.) učitelja Aleksandra Makedonskog. U Aristotelovom vrednosnom sistemu visoka mesta zauzimaju čovekova čulna iskustva u spoznaji stvarnosti i samog sebe.

Nazad