Звијезде
Звијезде су огромне лопте усијаних гасова, које су по запремини и величини више милиона пута веће од Земље. Температура звијезда на површини износи до 70000C. Будући да су оне веома удаљене од Земље, ми их видимо као свијетле тачке које свијетле у мраку. Оне су углавном изграђене од хелијума и водоника, а међусобно се раликују по величини, сјају, боји, густини и температури
Величина звијезда није директно пропорционална њиховој маси. Наиме, постоје ''џиновске'' звијезде чија је маса веома мала. Највећу густину управо имају мале звијезде, које се још називају и бијели патуљци. Њихова густина износи и до 100 милијарди колограма по кубном метру. Битна особина звијезда је лумизност (сјај), која зависи од саме величине звијезде. Веће звијезде имају већугравитацију па самим ти и већу температуру и већи сјај. Сјај звијезда може да буде промјенњив, а зависно од температуре боја звијезда је различита. Најтоплије су плаве звијезде а најхладније тамно црвене.    

Звијезда која је за нас најважнија јесте Сунце