BIOGRAFIJA


» Izumi

» Izjave

» Zanimljivosti

 

Rođen je u Vulzdorpu u Engleskoj 1642. godine. Još kao dečak prepuštao se samoći i maštanju, voleo je da pravi razne igračke. U šesnaestoj godini napravio je svoj prvi mali naučni rad. U dvadesetoj godini primljen je u Triniti koledž u Kembridžu a u 27–oj godini postaje profesor matematike i fizike na Kembridžu. Njutn je nizom svojih dela postigao genijalna ostvarenja u matematici, mehanici, astronomiji i optici, koja predstavljaju revolucionarni preokret u razvitku sveukupne nauke i filozofije, kako u idejnom tako i u metodološkom pogledu. 

Njutnovo delo ”Matematički principi prirodne filozofije” je jedno od

najvećih naučnih dela koje je ljudski um do danas stvorio. To delo okuplja

sva dotadašnja znanja o kretanju na Zemlji i u Sunčevom sistemu i

postavlja ih tako da ona postaju novi putokaz za buduća čovekova istraživanja. Njutn je nizom svojih dela postigao genijalna ostvarenja u matematici, mehanici, astronomiji i optici, koja predstavljaju revolucionarni preokret u razvitku sveukupne nauke i filozofije, kako u idejnom tako i u metodološkom pogledu. 

Umro je kao jedna od najslavnijih ličnosti Engleske i sveta u 84-oj godini života.

Delo mu je nadživelo vreme u kom je živeo.

početna stranica