MORFOLOGIJA

Morfologija je dio gramatike koji opisuje promjenu oblika jedne rijeci zavisnu od funkcije u recenici, odnosno od gramatickog znacenja.

Morfeme se dijele na gramaticke osnove, nastavke za oblik i infikse.

     NASTAVAK O IMENICAMA

HOME