POJAM SINTAKSE

DEFINICIJA SINTAKSE

SINTAKSIČKE JEDINICE

NEZAVISNE I KONSTITUENTSKE JEDINICE I NJIHOVE FUNKCIJE

NAPOREDNI ODNOS MEĐU FUNKCIONALNO PARALELNIM SINTAKSIČKIM JEDINICAMA

 

HOME