SONANTI (GLASNICI)

-su glasovi pri cijem stvaranju vazdusna struja, koja je pokrenula glasne zice u grkljanu, prolazi neometano i uprkos preprekama koje predstavljaju delovi govornog aparata.Sonanti srpskog knjizevnog jezika su glasovi: v, r, j, l, lj, n, nj i m.

  1. usneno-zubni sonant v nastaje tako sto vazdusna struja prolazi srazmjerno slobodno pored prepreke koju cine gornji sekutici sa vlaznim djelom donje usne.
  2. alveolarni sonanti r, l i n, izgovaraju se tako sto se vrh jezika nalazi na alveolama sekutica, a vazdusna struja ima razlicite puteve.
  3. prednjonepcani sonanti j,nj i lj izgovaraju se tako sto je vrh jezika pritisnut na donje sekutice,a gornja povrsina jezika uz prednje (tvrdo) nepce, pri cemu vazdusna struja ima razlicit put.
  4. usneni sonant m izgovara se tako sto se usne cijelom svojom duzinom priljubljuju jedna uz drugu, stvaraju pregradu a vazdusna struja pocinje da prolazi kroz nos, jer se zadnje (meko) nepce spusta i to omogucuje.

 

HOME