MUZICKI OBLICI

 

Solo pjesma je oblik pisan za solo glas i klavir.Jednoglasna umjetnicka pjesma njegovana je jos u doba trubadura i truvera,a kasnije su je njegovali majstori pjevaci.U doba ars nove to su balada i frotola -pjevanje praceno instrumentom.Ovi su oblici prethodili solo pjesmi.Novija solo pjesma je nastala u Njemackoj sa arijama Alberta i Krajgera u XIX vijeku,a razvijala se u drugoj polovini XVIII vijeka,uporedo sa procvatom njemacke poezije (doba Getea i Silera).Svoj vrhunac i konacan oblik dostigla je u romantizmu kod Suberta.

Postoje dva tipa solo pjesme: stroficna -ista muzika se upotrebljava za sve strofe teksta, prokompovana -umjetnicki oblik se prilagodjava zakonima teksta,bez obzira na njegovu podjelu i strofe.Instrumentalna dionica kod stroficne pjesme podredjena je vokalnoj dionici,dok je kod prokomponovane znacajnija uloga pratnje.

Balada je poseban oblik solo pjesme.To je kompozicija na tekst epskog karaktera.Ima objektivan -pripovijedacki ton,a sadrzaj je ozbiljan.U skladu sa tekstom je i melodija koja se cesto oslanja na recitativnost.Moze biti stroficna (Subertov Vilenjak),a i prokomponovana.Balade su pisali Subert i Suman,a kod nas Mokranjac-Tri junaka,Gotovac-Rizvan-aga i Tajcevic-Tri balade Petrice Kerempuha.

Vokaliza je tehnika vjezba za pjevace.To je kompozicija za glas bez teksta.Slicna je etidi kod instrumenta.

Pesma bez rijeci je instrumentalni oblik.To su kompozicije za klavir u kojima nije zastupljen narociti virtuozitet,ali je kao oblik veoma pogodna za izrazavanje romanticarskog raspolozenja.Pjesu bez rijeci je stvorio Mendelson.

Klavirska minijatura je instrumentalna kompozicija malog obima,jednostavnija je po obliku i virtuoznosti od pjesme bez rijeci ali,takodje,vrlo pogodna za izrazavanje raspolozenja romanticara.Klavirska minijatura je dijelo Roberta Sumana.

Simfonijska poema je programsko-orkestarsko djelo u jednom stavu.Po obliku se djelimicno oslanja na sonantni oblik,rondo (Til Ojlenspigel) ili varijacije.Lajtmotiv monotematizam u ovom obliku nalaze siroku primjenu.Simfonijsku poemu je stvorio Franc List.

POCETNA STRANA