Rijeka Nil

 

GLAVNI GRAD

PRIRODNE ODLIKE

PRIVREDNE ODLIKE

STANOVNIŠTVO

RIJEKA NIL

geografija

home page

      

Desetinama hiljada godina centar života i razvoja u Egiptu bila je rijeka Nil. Za Egipat se i danas sa pravom kaže da je dar rijeke Nil, jer su dve najvažnije oblasti u Egiptu velika delta (ušće) Nila i dolina Nila. Delta Nila je bila i ostala srce Egipta-drevni Egipćani su naime vjerovali da se vode rijeke Nil slivaju sa “neba obilja” jer su svake godine u odredjeno vrijeme plavile obale rijeke i sušno pustinjsko tlo stvarajući od njega veoma plodno zemljište zahvaljujući kojem je u Egiptu uvijek bilo dovoljno hrane. Cijeli Egipat zavisio je od ove rijeke-sva voda, hrana i transport. Potreba da se stvaraju i održavaju irigacioni kanali (za navodnjavanje polja) i odrzava stalni transport rijekom bili su neki od osnovnih razloga što je  Egipat formirao svoju nacionalnu vladu i time postao prva uredjena država u istoriji.Mogućnost neograničenog snadbjevanja vodom rezultovala je razvojem drzave i drustva koje je stvorilo velika čuda dravnog Egipta.

Nil je najduža rijeka u Africi a kada se Misuri i Misisipi ne posmatraju zajedno takodje je i najduža rijeka svijeta.On protiče kroz više od pola Afrike , s juga prema sjeveru, i uliva se u Sredozemno more.Tok ove ogromne rijeke dug je oko 6.700 kilometara, a Nilom protiče prosječno 2.000 kubnih metara vode u sekundi dok u vrijeme visokog vodostaja( od juna do septembra) dostiže i svih 10.000 kubnih metara. Pri svom ušću Nil se razliva u ogromnu deltu, dugu 160, a široku 250 kilometara.