Najpoznatije vrste droga

 

Na pitanje da li postoje “lake” i “teške” droge nije jednostavno odgovoriti.Čak i u stručnoj literaturi postoji takva podijela.I jedne i druge prouzrokuju štetne posljedice po ljudski organizam.Tako i one “lake” mogu dati i te kako ozbiljna oštećenja zdravlja(oštećenja jetre,bubrega,mozga).

Osim vrste i načina uzimanja droge(pušenje,šmrkanje,

žvakanje,ubrizgavanje)važna je i učestalost primjene droge.

Veća doza,čća primjena i ubrizgavanje ubrzava stvaranje zavisnosti.Na kraju se sve nažalost završava loše.

Najpoznatije droge su:

-MARIHUANA

-HAŠIŠ

-HEROIN

-EKSTAZI

-LSD

-KOKAIN itd.

                                             POVRATAK