~ Španija (Info)
~ Pirinejsko poluostrvo
~ Istorija
~ Stanovništo
~ Madrid
~ Prirodne odlike
~ Corrida De Toros
~ Galerija
~ Kviz

Pirinejsko poluostrvo

Pirinejsko poluostrvo dijele tri države: Španija, Portugalija i Andora. Po položaju i prirodnim osobinama Pirinejsko poluostrvo je most između Evrope i Afrike. Od Evrope ga odvajaju teško prohodni Pirineji, a od Afrike Gibraltarska vrata, koja su na najužem mjestu široka samo 14km. Prema prirodnim uslovima za život čovjekov Pirinejsko poluostrvo možemo podijeliti na tri velike cjeline: na rubu poluostrva dižu se visoke planije (Cordillera Cantabarica - Kantabrijsko gorje, Pireneos - Pirineji, Cordillera Iberica - Ibersko gorje, Cordillera Penibetica - Betijski kordiljeri), zatim srednji dio zauzima Meseta, stari masiv na kojemu se neizražena planinska bila izmjenjuju sa zaravnima od 700 do 900 m nad morem, koje su većinom pokrivene mlađim nanosima, a treću prirodnu cjelinu čine rječne doline i nizije uz obalu. Španija zahvata veći dio Pirinejskog poluostrva. Po površini ona je najveća država južne Evrope.