kviz Pariz

 

1.U kom je vijeku nastao Pariz?

 

u III vijeku p.n.e.

u III vijeku n.e.

u IV vijeku n.e.