1.Koji je latinski naziv za sibirskog Tigra?

a) Panthera tigris alatica
b) Panthera tigris foundatica
c) Panthera tigris sibiratica