NEDOSTACI SOČIVA

 

 

Realna sočiva imaju neke nedostatke koji izazivaju određene deformacije lika predmeta. Nedostaci sočiva su posledica talasne prirode svjetlosti, koja se zanemaruje u geometrijskoj optici.

 

Nedostaci sočiva su sferna aberacija, zakrivljenost ravni lika, koma, astigmatizam, distorzija i hromatska aberacija.

Animacije prikazuju komu i hromatsku aberaciju, pa ćemo reći nešto više o ovim nedostacima sočiva.

 

Koma je posledica različitog prelamanja upadnih zraka koji dolaze sa tačkastog predmeta koji je udaljen od glavne optičke ose.

 

 

Hromatska aberacija je posledica osobine sočiva da ono različito prelama zrake različitih talasnih dužina.