Gdje je rođen Leonardo da Vinči?

a) u Firenci
b) u Rimu
c) u Vinci