LEONARDO DA VINČI

Leonardo da Vinci je rođen 15. aprila, 1456. godine u malom gradu Vinci (Italija) kao vanbračni sin bilježnika ser Piera da Vincija i seoske djevojke Katarine od koje je odmah po rođenju odvojen, tako da je živio sa ocem i maćehom. Leonardov otac se najvjerovatnije nije oženio Katarinom, zbog toga što je bila ćerka farmera. To je sve što se do danas o njoj zna. Leonardo je kršten u crkvi Santa Kroce u Vinciju. Krstio ga je sveštenik Piero da Bartolomeo pod imenom Lionardo, ne Leonardo.   1469.godine preselio se u Fioencu i tu je sa svojih petnaest godina započeo naukovanje sa najpoštovanijim slikarima tog vremena. Namjestio je svoj lični studio oko 1478. godine,a 1482. preselio se u Milano da radi kao civilni i vojni inžinjer za “Duke”, a samo kao sporedno zanimanje mu je bio posao arhitekte , skulptora i slikara. Leonardo je takođe radio kao dizajner i direktor dvorskih festivala. Tu je započeo svoje prve sistematske naučne studije, bazirane na praktičnom iskustvu iz anatomije, botanike, matematike, fizike i mehanike i napisao većinu svoga djela “Ponašanje u crtanju”. Bio je slikar i naučnik Firentinske škole. Njegova naučna istraživanja i njegova umjetnost su pokušali unaprijediti znanje o principima koji su suština procesa u prirodi. Oko 1500. godine, dok je razrađivao mape i planove grada kao vojni inžinjer, vratio se u Firencu i nacrtao svoje najpoznatije djelo “Mona Lisa”. Nakon povratka u Milano 1506. godine koncentrisao se na studije o anatomiji i na svoja istraživanja prirodnih nauka. Pronašao je klasični stil visoke renesanse. Objasnio je domet tonalnih vrijednosti uključujući cijelu skalu od tamnog do svijetlog pomoću sredstava fluidnih (tečnih) gradacija-tehnike zvane ”chiaroscuro”. U svome crtanju postigao je smisao organskog života sužavajući detaljnu definiciju forme u stilu petnaestog vijeka. On ne misli o spoljašnjim linijama nego tri dimenzionalna tijela postaju vidljiva u varirajućim stupnjevima, zahvatanjem svijetlosti.
Uticaj njegovih jednostavnih, ali velikih kompozicija oličavaju cijeli tok evropskog slikanja. U svom najpoznatijem portretu “Mona Lisa” (1503-05) izveo je SFUMATO (fina sumaglica koja daje jedinstvenu toplotu i intimnost sceni (prikazu)). Forme su izgrađene iz tankih slojeva glazura, tako da cijela ploča izgleda sjajna (blještava). Ali slava slike dolazi iz intrigantne psihološke fascinacije ličnosti lika. Leonardo je za sobom ostavio svoj nedovršeni ambiciozni rad, veliku tablu zvanu “Obožavanje magije”(1481-82). Umro je u Amboazu, 2. maja 1519. godine.

 

 KVIZ

 

 

NAZAD