MICHELANGELO BOUNARROTI (1475-1564)

 

 

 

 

 

 

    Rodjen je 6. marta 1475.godine u Kaprezi, Italija. U 13-oj godini poceo je da uči zanat kod Domenika Girlandaia, koji je u to vrijeme slikao kapelu crkve Santa Marija Novela u Firenci. Ovdje je Michelangelo naučio tehniku fresko-slikarstva koju će kasnije koristiti u svom radu u Sikstinskoj kapeli u Rimu. U 15-oj godini počeo je da provodi vrijeme kod Lorenca Medičija, gdje je učio o skulpturi kod Bertolda di Đovanija.Tokom ovog vremena je završio je svoje djelo Madonna della Scala. Politička situacija u Firenci poslije smrti Lorenca Medicija je mozda navela Mikelanđela da napusti grad. Prvo je otišao u Bolonju, a zatim, nakon kraćeg povratka u Firencu, u Rim.

    U Rimu je isklesao djela Bakus i Pieta, koje se nalaze u bazilici Sv.Petra u Rimu. Po povratku u Firencu počeo je da radi na Davidu. "Div", kako su ga zvali Firentinci, je zavrsen 1504.godine. Krajem te iste godine Mikelanđelo je fresku Bitka Kascina koja je kasnije nazalost unistena. Tokom ovog perioda napravio je i nekoliko Madonna, ukljucujuci sliku Sveta porodica (Doni Madonna) i statuu Madona i dijete (Madona iz Briza), koju je kupio flamanski trgovac i sad je u Brižu kao i dva izvanredna reljefa Taddei Tondo i Pitti Tondo.

Zatim ga je pozvao papa Julije II u Rim, da mu napravi grobnicu koja je trebalo da sadrži figure stvarne veličine, što Mikelandjelo nije završio. Godine 1508. počeo da radi freske na plafonu Sikstinske kapele. Ovim se bavio sve do 1512.godine. Po završetku Sikstinske kapele, vratio se radu na Julijevoj grobnici, završivsi statuu Mojsija i ostavljejući nedovršena dva Roba. Poslije smrti Julija II 1513.god. radio je za papu Lava X, sina Lorenca Medičija.U parohijskoj crkvi Medicijevih, San Lorencu, napravio je grobnice Đulijana Medičija i Lorenca II Medičija, a projektovao je i Laurentinsku bibioteku, dodatak crkvi san Lorenco.

Godine 1534. Mikelandjelo je napustio Firencu i otišao u Rim, gdje je proveo ostatak svog života. Vratio se Sikstinskoj kapeli, gdje je uradio Sudnji dan, poslednju fresku na kraju zida. Projektovao je i kupolu Sv. Petra i trg Kapitol. radio je ina palati Farneze. Njegove poslednje slike su bile freske Razgovor sv. Pavla i Raspeće sv. Petra u Vatikanu.

Umro je 18. februara 1564.godine.

 

 

KVIZ

 

NAZAD