TYRANNOSAURUS
REX

(tyrannosaurus, tyrant - tiran; lizard - guster). Äiveo je u Severnoj Americi i Aziji od pre 97,5 miliona godina sve do izumiranja dinosaurusa. Bio je opasan predator, najveći meso×der među tada ×ivim stvorenjima. Te×io je 8 tona i bio dugačak 14 metara. Uspravan dosezao je 6,5 metara visine. Imao je nesrazmerno veliku lobanju (1,3 m dugačku) sa sna×nim i dobro pokretnim čeljustima u kojima se nalazilo oko 60 zuba, oÜtro nazubljenih, dugačkih i do 20 cm. Njima je sekao i kidao svoj plen.
   Bio je dvono
×ac i hodao je na zadnjim nogama. Mogao je da dostigne brzinu od 35 km na sat. Prednje noge su mu bile sasvim male, ali dosta sna×ne i slu×ile su mu da pridr×ava ulovljenu ×rtvu. Njegov dugi rep mu je slu×io za balansiranje.
   Äiveo je usamljeno. UopÜte bio je retka ×ivotinja. Računa se da je jedan primerak dolazio na 260 kvadratna kilometra.
   Najpoznatija vrste bio je tiranosaurus reks
                                                         


Povratak na pocetnu stranicu