DINOSAURUSI

Nastanak:

  Dinosaurusi su nastali u eri MEZOZOIKA u kojoj su dostigli  vrhunac svog  evolutivnog razvoja, ali u  kojoj su i nestali sa lica Zemlje. smatra se da su u to doba nastale i  danasnje dominantne vrste: sisari i ptice. Nasi daleki pra-prapreci su  proveli 150 miliona godina u mezozoiku, skrivajuci se u senkama DINOSAURUSA, govore biolozi.

   Era mezozoika se deli na tri geološka perioda: trijas, juru i kredu  tokom kojih su živeli dinosaurusi.
  Trijas je trajao od pre 245 do 213 miliona godina. Klima na Zemlji je tada bila relativno topla i suva, pokrivena velikim pustinjama. Polarne ledene kape koje danas pokrivaju Antarktik i Grenland tokom mezozoika nisu postojale. Velika sezona monsuna se menjala sa dugim periodima suše po celoj planeti. Dinosaurusi su evoluirali u ovakvoj sredini i vremenom su bili sve brojniji, dok su druge vrste, prethodnici sisara, postali retki. Mesožderi kao Coelophysis (prazna forma, prazan oblik) i biljožderi protosauropodi kao Plateosaurus
(ravan guster), su dve vrste dinosaurusa koje su živele u ovo vreme. Period kasnog trijasa se može označiti kao početak Vremena Dinosaurusa.
  
U periodu Jure, broj dinosaurusa se povećao, a pojavile su se i mnoge nove vrste, uključujući tu i ogromne sauropode dugačkog vrata, oklopljene dinosauruse kao Stegosaurus (gušter sa krovom) i velike mesoždere kao Allosaurus (različit gušter).
   
Kreda -Ovo je bilo vreme kojim je vladao veliki predator Tyrannosaurus rex (tiranin gušter kralj), trorogi Triceratops (troroga glava)
   Ali krajem krede, pre 65 miliona godina, sve ove neverovatne životinje sa mnogim drugim životinjskim vrstama i biljkama su nestali. Razlog ovog izumiranja još je tema rasprava među naučnicima (dok neki smatraju da  je nestanak Dinosaurusa posledica pada ogromnog asteroida na Zemlju, drugi su zagovornici manje verovatne teorije "Ruza mocnija od zmaja", po kojoj se nestanak Dinosaurusa veze sa nestankom odredjene vrste biljaka kojom su se hranili), ali kraj perioda krede označava i kraj "Vremena Dinosaurusa". Ipak, jedna vrsta dinosaurusa je opstala i prešla u sledeći period, kenozoik, u "Vreme sisara". To su bile ptice (takodje nepotvrdjena teorija).

Razvice:

   Dinosaurusi su spadaju u najuspešnije životinje koje su ikada postojale na Zemlji. Živeli su oko 150 miliona godina i za to vreme evoluirali u veliki broj različitih vrsta. Ogromni biljožderi veličine kuće su delili svoj svet sa mesožderima veličine kokoške i mnogim drugim vrstama i oblicima. Dominirali su Zemljom sve dok kombinacija elementarnih katastrofa nije prouzrokovala njihov nestanak.
  
Prvi fosili dinosaurusa su pronađeni u stenju starom oko 225 miliona godina, koje je položeno krajem trijasa.Iz tog vremena, paleontolozi pronalaze fosile najranijih prosauropoda, ornithischiana i theropoda.
  
Tokom srednjeg trijasa mali reptil zvan Lagasuchus (zečji krokodil) je živeo u predelu koji danas zauzima Argentina. Lagasuchus je bio lake građe, sa dugačkim i tankim zadnjim nogama dizajniranim za trčanje. Kao i rani dinosaurusi, hodao je samo na zadnjim nogama. U stvari Lagasuchus i njegovi bliski rođaci Marasuchus (mara krokodil) i Lagerpeton (zečji reptil), spadaju među najranije poznate dvonožne životinje.
  
Razvitak dvonožnog hodanja je bio ogroman događaj u evoluciji. Samo jedna poznata životinja pre srednjeg trijasa je hodala na dve noge. To je bio Eudibamus (originalne dve noge), malog rasta. Njegovi ostaci su nađeni jedino u Nemačkoj.
   Struktura nogu i bedra kod Lagosuchusa je slična najranijim dinosaurusima, i razlikovala se samo po nekoliko sitnih detalja. Dugačak rep Lagosuchusa je služio kao balans tankom vratu, dok je telo bilo malo i kompaktno, kao kod većine ranih theropoda (naziv za mesoždere).
Ove karakteristike nagoveštavaju da je životinja veoma slična Lagosuchusu bila zajednički predak svih različitih grupa dinosaurusa.
  
Najraniji poznati dinosaurus je pronađen nedavno u stenju starom 228 miliona godina u Argentini. Pronašao ga je Paul Sereno, paleontog muzeja u Čikagu, i nazvao ga je Eoraptor (jutarnji kradljivac). Ako su dinosaurusi nastali od životinja kao Eoraptor, morali su evoluirati veoma brzo.

PODELA:

   Postoje dve velike grupe dinosaurusa na osnovu oblika kosti u bedru. Dinosaurusi sa bedrom koje je po obliku slično bedru današnjih reptila krokodila i guštera spadaju u grupu saurichians (gušterovo bedro). Dinosaurusi čiji oblik kosti u bedru podseća na bedro današnjih ptica, spadaju u grupu zvanu ornithischians (ptičje bedro).

   Najpoznatija grupa ornithischian dinosaurusa su Ornithopoda, Ankylosaururia, Stegosauria, Ceratopsia i Pachycephalosauria. Svi pripadnici ovih grupa dinosaurusa su biljojedi.
  
Ornithopods, kao na primer Iguanadon (Iguana zub) i Hypsiliphodon (visokoivični zub), su bili po pravilu dvonožni, iako su ponekad hodali i na sve četiri noge. Imali su glave sa dugačkim njuškama.
   Ankylosaurus (tvrd gušter) se može lako prepoznati po svom izgledu koji podseća na tenk, sav pokriven sa oklopnim pločama.
  
Pripadnici grupe stegosaurusa kao na primer Kentrosaurus, imaju velike koštane ploče i bodlje poređane u redovima na leđima.
   Ceratopsians kao Triceratops (troroga glava) obično imaju impresivne rogove na glavi.
   Pachycephalosaurus (tvrda glava reptil) su imali visoku lobanju sa debelim slojevima od kosti.

   Saurichians dinosaurusi su podeljeni u dve podgrupe. To su Theropoda i Sauropodomorpha.
   Theropod dinosaurusi su bili dvonožni mesožderi opremljeni sa redovima oštrih zuba i rukama sa snažnim kandžama. Ova grupa uključuje Allosaurus (drugi guster), Tyrannosaurus i Oviraptor (kradljivac jaja).
   
  
Sauropodomorpha je takođe podeljena u dve podgrupe. To su: Prosauropoda i Sauropoda. Obe ove grupe su biljožderi sa dugačkim vratovima, malim glavama i ogromanim ovalnim telima.

Građa i temperatura :

   Dinosaurusi su prve životinje dizajnirane za brzinu i agilnost. Njihove kosti su bile jake ali lake, imali su elegantno visoko držanje, repove za održavanje balansa, i visoko energetski metabolizam. Pored dinosaurusa drge životinjeske vrste, npr. sisari, bile su nezgrapnije.
  
Temperatura:
  
Veliki dinosaurusi su gotovo sigurno održavali jednoličnu temperaturu tela, jer bi predugo vremena trebalo za zagrejavanje tako ogromne mase tela.
  
Kosti:
  
Mnoge od kostiju dinosaurusa su sadržavale komore ispunjene vazduhom kao i kod ptica, a tokom evolcije broj kostiju je redukovan te one koje nisu bile neophodne za za strukturalnu snagu i stabilnost su vremenom nestale.

Jaja dinosaurusa:

   Dinosaurusi nisu isto što i današnje velike ptice i sisari, ali su u svakom slučaju sličniji njima nego krokodilima ili gušterima. Jaja i gnezda dinosaurusa je prvi pronašao paleontolog Roy Chapman Andrews iz Američkog Muzeja Prirodne Istorije u pustinji Gobi u Mongoliji, tokom 1920. godine. Ovaj pronalazak je po prvi put pružio naučnicima uvid kako su dinosaurusi mogli uzgajati i paziti na svoje mladunce.

Povratak na pocetnu stranicu