1. Muške polne žlijezde ili:
  1. jajnici
  2. testisi
  3. oocite