OPLOENJE

 

 Oploenje je spajanje dvaju gameta,tj.muke i enske polne elije,pri emu se obrazuje zigot ili oploena jajnja elija.

 Jajne elije su obloene razliitim opnama.Te opne se obrazuju u jajniku ili pri kretanju jajne elije kroz jajovod.Jajne opne su istovremeno i prepreka za spermatozoide.Stoga akrozom spermatozoida sadri naroite enzime koji razlau cementirajuu supstancu meu elijama jajne opne i na taj nacin omoguavaju prolaz mukoj polnoj eliji do jajne elije.

 Jajne elije razliitih ivotinja oplouju se u razliitim fazama mejoze II.Kod kimenjaka,pri prodoru spermatozoida jajne elije se nalaze na stupnju metafaze II.Kod drugih ivotinja oocite nisu ni pocele sa redukcionom diobom u vrijeme oploenja.U takvim sluajevima jedro spermatozoida miruje do okonanja redukcionih dioba jajne elije.

 Spermatozoidi koji naputaju polne lijezde jo su uvijek nefunkcionalni.Prvi stupanj njihovog sazrijevanja odvija se u kanaliima epididimisa,a drugi u enskom reproduktivnom sistemu i obuhvata promjene nekih osobina u plazma-membrani spermatozoida.

 Prva vidljiva reakcija kontakta spermatozoida i jajne elije kod morskog jea je obrazovanje fertilizacione kupe na povrini citoplazme jajne elije.Ovaj dio citoplazme obuhvata jedro spermatozoida,a zatim se povlai,pa to jedro dospijeva u unutranjost jajne elije.Cjelokupan proces promjene boje traje oko 50 sekundi i proistie iz uzdizanja fertilizacione opne sa povrine jajne elije.Ve tada dolazi do prskanja kortikalnih granula(sastavljenih od slozenih polisaharida) i do depolarizacije plazma membrane jajne elije.Uskoro dolazi i do promjena u unutranjosti jajne elije;ve tokom prvog minuta poslije oploenja dolazi do aktivacije transportnog sistema membrane,aktivacije sinteze proteina i sinteze DNK prije prve mitotike diobe.

 

 

 

POVRATAK NA POETNU STRANICU