1. Od koliko se dijelova sastoji tijelo insekta?

  1. jednog
  2. sedam
  3. tri