Oprašivanje

Oprašivanje predstavlja prenošenje polena sa jednog na drugi cvet. Polen, u obliku veoma sitnog praha, sadrži muške polne ćelije cveta i proizvode ga prašnici, koji se nalaze na vrhovima prašničnih drški i sa kojima prašnici čine muške polne organe cveta. Ženski delovi cveta sastoje se od tučka, drške i plodnika u kojem se nalazi ženska polna ćelija cveta. Svi ovi reproduktivni delovi cveta okruženi su laticama upadljive boje kako bi se privukli insekti i druge životinje koji će polen preneti do drugog cveta. Kada polen sa prašnika dospe na vrh tučka, cvet je oprašen i nedugo zatim dolazi do oplodnje.

Reproduktivni organi cveta

 

Oplodnja

Spajanje muške i ženske polne ćelije naziva se oplodnja. Kod biljaka cvetnica muške polne ćelije se nalaze u zrncima polena, a ženske polne ćelije se nalaze u plodniku. Do oplodnje dolazi kada zrnce polena dospe na vrh tučka. Ono se zatim spušta niz svojevrsnu cev koja kroz dršku tučka vodi do samog plodnika cveta i ženske jajne ćelije sa kojom se spaja, stvarajući zametak. On raste u seme, koje sadrži klicu buduće biljke i dovoljno hrane za nju dok seme ne dospe do zemlje.

Proces oplodnje cveta

 

Rasejanje semena u prirodi

Biljkama je potrebno da raseju seme na što veću daljinu kako im buduće biljke ne bi bile konkurencija u borbi za životni prostor - zemlju, vazduh, vodu, sunčevu svetlost i dr. Kada se seme formira, latice otpadaju, a plodnik formira plod u čijoj unutrašnjosti se nalazi seme. Plod se formira u mnogobrojnim oblicima kako bi se seme odbacilo što dalje od majke-biljke. Ako je sočan, plod će najverovatnije pojesti neka životinja koja će kasnije, kroz izmet, izbaciti nesvareno seme daleko od majke-biljke. Neki plodovi imaju svojevrsna krilca, pomoću kojih "odleću" na velike razdaljine pri naletu vetra. Vetar, kišu i druge vremenske pojave koriste i plodovi u obliku malih "burgija", "šila", "pera" i sl, sve u cilju uspešnog zasejavanja. Neke biljke imaju i svojevrsne rasprskavajuće plodove, pomoću kojih se seme, pod pritiskom koji se stvara u plodu, izbacuje i na nekoliko desetina metara unaokolo. Seme u obliku padobrana, kao na primer kod maslačka, nošeno vetrom, odlazi i na stotine metara daleko od majke-biljke.

Jedan od oblika semena - krilca služe boljem rasejanju semena u prirodi