DINOSAURUSI

PRVI DINOSAURUSI

Jaja Dinosaurusa      Gradja Dinosaurusa       Kosti Dinosaurusa    Fosilni Zapisi o Dinosaurusima

Prvi Dinosaurusi    Podjela Dinosaurusa     Podjela Mezozoika     Zanimljivosti     Galerija      Kviz

 


 

 

Dinosaurusi spadaju u najuspješnije životinje koje su ikada postojale na Zemlji. Živjeli su oko 150 miliona godina i za to vrijeme evoluirali u mnogo različitih vrsta.

 

Prvi fosili dinosaurusa su pronađeni u stijenama starim oko 225 miliona godina, koje su položene krajem trijasa. Iz tog vremena, paleontolozi pronalaze fosile najranijih prosauropoda, ornithischiana i theropoda.

 

Tokom srednjeg trijasa mali reptil zvan Lagasuchus (zečiji krokodil) je živio u predjelu koji danas zauzima Argentina. Lagasuchus je bio lake građe, sa dugačkim i tankim zadnjim nogama dizajniranim za trčanje. Kao i rani dinosaurusi, hodao je na zadnjim nogama. Lagasuchus i njegovi bliski rođaci Marasuchus (mara krokodil) i Lagerpeton (zečiji reptil), spadaju među najranije poznate dvonožne životinje.

 

Razvitak dvonožnog hodanja je bio velik događaj u evoluciji. Samo jedna poznata životinja prije srednjeg trijasa je hodala na dve noge. To je bio Eudibamus (originalne dve noge),koji je bio malog rasta. Njegovi ostaci su nađeni u Njemačkoj. Hodanje na dve noge je omogućilo korištenje prednjih udova za druge namjene (hvatanje hrane). Struktura nogu i bedra kod Lagosuchusa je slična najranijim dinosaurusima. Dugačak rep Lagosuchusa je služio kao balans tankom vratu, dok je tijelo bilo malo , kao kod većine ranih theropoda (mesoždera).

Ove karakteristike nagovještavaju da je životinja veoma slična Lagosuchusu bila zajednički predak svih različitih grupa dinosaurusa.

 

Najraniji poznati dinosaurus je pronađen nedavno u stijenama starim 228 miliona godina u Argentini. Pronašao ga je Paul Sereno, paleontog muzeja u Čikagu, i nazvao ga je Eoraptor (jutarnji kradljivac). Ako su dinosaurusi nastali od životinja kao Eoraptor, morali su evoluirati veoma brzo.