back

Viking 1&2

 

Orbiteri

Lansiranje: 20.6.1976. (Viking); 7.8.1976. (Viking 2)

 

Lenderi

Spuštanje: 20.7.1976. (Viking 1); 3.9.1976. (Viking 2)

Masa: 576 kilograma

NASA Viking Projekat je našao svoje mjesto u istoriji kada je postala prva misija koja je uspjela da bezbjedno spusti letjelicu na površinu neke planete. Izgrađene su dvije identične letjelice od kojih svaka sadrži lender i orbiter. Lender-orbiter par je letio i ušao u orbitu Marsa zajedno,a onda se odvojio i spustio na površinu planete.

Viking 1 se spustio na zapadne padine Chryse Planitia, a Viking 2 je sletio na Utopia Planitia.

Osim fotografisanja i sakupljanja drugih naučnih podataka sa površine planete, dva lendera su izvela i tri biološka eksperimanta u potrazi za znakovima života. Ovi eksperimenti su otkrili neočekivanu hemijsku aktivnost u tlu, ali nisu pronašli sigurne dokaze o postojanju živih mikroorganizama.

Planirano je da misija Viking traje 90 dana od slijetanja, ali je svaki orbiter i lender trajao duže od svog "životnog vijeka". Viking Orbiter 1 je prestao sa radom 7.8. a Viking Orbiter 2 2.10.1978. Viking Lender 1 je posljednje podatke poslao 11.11.1982. Viking Lender 2 je posljednje podatke na Zemlju poslao 11.4.1980.