Gdje ×ive jednogrbe kamile?

  1. Amerika?

  2. Afrika?

  3. Evropa?