FIZIKA

+

NASLJEĐIVANJE KRVNIH GRUPA

 

ANIMACIJE:

ANIMACIJA

OBJAŠNJENJE

1. KOSI HITAC

PROJEKCIJA KOSOG HICA SA PRIKAZOM SVIH POTREBNIH KARAKTERISTIKA ZA IZRAČUNAVANJE KOMPONENTI KRETANJA

2. TRENJE

PRIKAZ RAZLIČITOG KRETANJA TIJELA NA PODLOGAMA SA DVA RAZLIČITA KOEFICIJENTA TRENJA

3. OPTIKA

RAZLAGANJE SNOPA SVJETLA KROZ OPTIČKU PRIZMU NA SPEKTAR BOJA

4. ISPARAVANJE TEČNOSTI

ISPARAVANJE TEČNOSTI DOKAZANO PRIMJEROM VAGE

5. NASLJEĐIVANJE KRVNIH GRUPA

KAKO SE VRŠI KOMBINOVANJE KRVNIH GRUPA I KOJA JE UČESTALOST KOMBINACIJA

GOJKO AREŽINA IV3

    "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.