PITANJE br.1

Koga smatraju za osnivača modernog fašizma:

1)   Adolf Hitler

2)   Benito Musolini

3)   Žak Širak