Fašizam, osim političke, ima i svoju ekonomsku komponentu.

 

Mi danas pojam fašizam vežemo isključivo za Njemačku kao i njenu politiku antisemitizma, međutim, moramo imati na umu da je lažno optuživanje, proganjanje i likvidacija nepoželjnih individua i grupa dio svakog fašizma a ne samo njemačkog. Ta filozofija ima i svoju ekonomsku dimenziju koja je između dvadesetih i tridesetih godina prošlog vijeka u Evropi bila poznata kao – korporatizam, koji je činio suštinski sastojak Musolinijeve i Hitlerove tiranije.

Međutim, korporatizam nije bio toplo prihvaćen samo u Njemačkoj i Italiji 30-tih godina prošlog vijeka, on je naišao na plodno tlo i u drugim evropskim zemljama, pa čak i u SAD-u. On je takođe podrazumijevao ukidanje mnogih prava radnicima i prebacivanje finansijskih sredstava u ruke onih koji ih kontrolišu, a ne onih koji privređuju.Mussolini je zagovarao ideju da nije prirodno to da vlada štiti individualna prava: Suština fašizma, vjerovao je on, je u tome da vlada treba da bude gospodar ljudima a ne njihov sluga...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< povratak