Ugrožene vrste

 

 

Krokodile su lovili prvenstveno zbog njihove kože. Iako su samo četiri vrste od dvadeset i tri, koliko ih ima na svijetu, svrstane u listu kritično ugroženih, mnoge od njih su ili ugrožene ili osjetljive vrste.

 

Četiri kritično ugrožene vrste:

1)                Kineski aligator (Alligator sinensis)

 

 

 

2)              Orinoko krokodil (Crocodylus intermedius)

 

 

 

3)              Filipinski krokodil (Crocodylus mindorensis)

 

 

 

 

 

4)              Sijamski krokodil (Crocodylus siamensis)