VELIKA GEOGRAFSKA OTKRICA

 

KVIZ ZNANJA

 

 

 

 

1 )  XV vijek predstavlja granicu izmedju:
a) novog vijeka i savremenog doba
b) srednjeg i novog vijeka
c) kamenog i metalnog doba

HOME PAGE