Anatomija srca

 

 

Šematski se srce može podijeliti u desnu vensku i lijevu arterijsku polovinu.Svaka polovina ima predvorje ili pretkomoru (atrij) i komoru (klijetka ili ventrikul).Lijevo srce dijeli od desnog u oblasti atrija tanki zid (septum interatriale), a u oblasti ventrikula debeli septum interventrikulare.Između atrija i ventrikula nalazi se sa svake strane atrioventrikularno ušće koje zatvara kod svake sistole na desnoj strani valvula tricuspidalis, a na lijevoj strani valvula bicuspidalis ili mitralis.U atrije ulazi krv velikog, odnosno malog optoka krvi, a ventrikuli kontrakcijom svoje snažne muskulature tjeraju krv u veliki, odnosno u mali optok krvi.U desni atrij ulazi venska krv iz čitavog tijela, osim pluća, putem gornje i donje šuplje vene, kao i konorarnoga venskog sinusa koji skuplja vensku krv iz zidova samog srca.U lijevi atrij ulaze četiri pulmonalne vene koje dovode arterijsku krviz pluća.Iz desnog atrijadolazi venska krv u desni ventrikul koji kontrakcijom izbacuje krv u plućnu arteriju kroz ostium arteriosum dexstrum.Ta krv odlazi u pluća.Arterijalizovana krv iz pluća dolazi putem plućnih vena u lijevi atrij, a odatle prelazi kroz mitralno ušće u lijevi ventrikul.Iz lijevog ventrikula odlazi arterijska krvkroz lijevo arterijsko ušće u aortu i tako po čitavom tijelu.Oznaka arterija, odnosno vena, ne značida kroz dotičnu žilu teče arterijska, odnosno venska krv.To ime označava samo pravac u kome krv teče.Ako krv teče od srca prema nekom organu, takvase žila uvijek zove arterija, makar kroz nju tekla i venska krv.Npr. a. Pulmonalis vodi vensku krv iz srca u pluća.Ako neka žila dovodi krv prema srcu, ona se uvijek zove vena, ma u njoj bila i arterijska krv.                                            

 

 

 

 

 

Srčane arterije.Srce opskrbljuju dvije koronarne arterije:arteria coronaria cordis dextra i arteria coronaria cordis sinistra.

Desna koronarna arterija započinje u desnom sinusu Valsalvae u aorti, zatim prelazi subepikardijalno kroz sulcus coronarius, leži najprije između plućne arterije i desne aurikule i završava se ramus interventricularis posterior u stražnjoj interventrikularnoj brazdi.Ona opskrbljuje krvlju desni atrij, Keith-Flackov čvor, desni ventrikul, stražnji dio septuma i stražnji dio lijevog ventrikula, stražnji papilarni mišić u lijevom ventrikulu i bulbus aortae.

Lijeva koronarna arterija započinje u lijevom sinusu Valsalvae aorte i pošavši subepikardijalno između plućne arterije i lijeve aurikule daje ramus circumflexus koji prolazi kroz sulus coronarius, i ramus interventricularis anterior koji ide kroz istoimenu brazdu na srcu.Ona opskrbljuje krvlju prednji dio intervenrtrikularnog septuma, lijevi atrij i ventrikul, prednji papilarni mišić u lijevom ventrikulu, mali dio desnog ventrikula, prednji papilarni mišić u desnom ventrikulu i conus pulmonalis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< povratak na home page