Nikola Tesla
 
Glavna stranica
Biografija
Naučna dostignuća
Zablude o Nikoli Tesli
Zanimljivosti
Citati
Kviz
Autori
 

Naučna dostignuća

 

Elektromehanički uređaji i principi koje je razvio Nikola Tesla:

 • razni uređaji koji koriste obrtno magnetno polje (1882)

 • induktivni motor, obrtni transformatori i altenator za visoke frekvencije

 • način za povećanje jačine električnih oscilacija

 • polifazni sistemi

 • sistem za prenos električne energije posredstvom naizmeničnih struja na velike razdaljine (1888)

 • Teslin transformator, njegova svetska radio stanica i drugi načini za pojačanje jačine električnih oscilacija (uključujući preneseno pražnjenje kondenzatora i Teslin oscilator)

 • elektroterapija Teslinim strujama

 • turbina bez lopatica

 • bifilarni namotaj

 • telegeodinamika

 • Teslin efekat i Teslino elektrostatičko polje

 • sistem bežične komunikacije (prvi korak prema pronalazku radija) i radiofrekventni oscilatori

 • robotika i "I" logičko kolo [2]

 • cevi za Iks-zrake koje koriste proces kočenja zračenja

 • uređaj za jonizovane gasove

 • uređaji za Uređaj za emitovanje jakih polja

 • Uređaj za emitovanje zraka sa naelektrisanim česticama

 • metode za obezbeđivanje ekstremno malog nivoa otpora prolasku električne struje (preteča superprovodnosti)

 • kola za pojačanja napona

 • uređaji za pražnjenje visokih napona

 • sistemi za lučno osvetljenje

 • uređaje za zaštitu od groma

 • Teslin kompresor

 • Teslin upaljač

 • Tesline pumpe

 • VTOL avion

 • dinamička teorija gravitacije

 • koncepti za električna vozila