Nikola Tesla
 
Glavna stranica
Biografija
Naučna dostignuća
Zablude o Nikoli Tesli
Zanimljivosti
Citati
Kviz
Autori
 

Zablude o Nikoli Tesli

Nakon njegove smrti mnogi od njegovih izuma, teorija i tvrdnji su korišćeni neprimereno ili sa kontraverzama, da bi se podržale razne sumnjive teorije koje se sve smatraju nenaučnim. Većina Teslinog dela je nastala na principima i prema metodama prihvaćenim od nauke. Međutim njegova ekstravagantna ličnost i bombastične i nerealne izjave ujedinjene sa neospornim genijem su ga učinile izuzetno popularnim među naučnicima graničnih oblasti i sledbenicima teorija zavere o „skrivenom znanju“.

Tesla je uvek pravio razliku između nacionalne pripadnosti i državljanstva (kao administrativne pripadnosti). Nikad se Tesla nije nacionalno deklarisao kao Amerikanac, niti je ikad Hrvatsku navodio kao svoju domovinu. U patentnim prijavama koje je podnosio pre dobijanja američkog državljanstva za sebe je navodio eksplicitno da je „iz Smiljana u Lici, pograničnoj pokrajini Austro-Ugarske, podanik austrijskog cara, nastanjen u Njujorku“, a od 31. jula 1891. (kada je dobio američko državljanstvo) u patentnim prijavama je navodio da je „građanin Sjedinjenih Država, nastanjen u Njujorku, u okrugu i državi Njujork...“. Parola o tome da se jednako ponosio pripadnošću srpskom narodu i hrvatskom domovinom je falsifikat iz vremena „bratstva i jedinstva“, što je dokazao teslolog Milovan Matić.