Koji je glavni grad Holandije?
 

1. Bern

 

2. Hag

 

3. Amsterdam