RODOVI OBLAKA

 

 

Razlikujemo 10 rodova oblaka:

 

1. CIRUSI (Ci) - ledeni, peperjasti oblaci, vlaknastog, koprenastog ili čupavog izgleda sa bijelim, ili svilenkastim sjajem.

 

2. CIROKUMULUSI (Cc) - mali, ledeni oblaci, slični ''ovčicama'', sastvaljeni od malih, bijelih pjega, kao da nebo prekriva čipka. Rasporedjeni su u više ili manje pravilnim prugama ili skupinama. Širina pojedinih elemenata oblaka ne prelazi 1 stepen.

 

3. CIROSTRATUSI (Cs) - prozračni i ledeni oblaci, nalik na mliječnobijeloj, neraščlanjenoj, oblačnoj kopreni. Nebo prekrivaju djelimično ili cijelo.Budući da su tanki, na njima se pojavljuje halo ( krug - dvor oko Sunca ili Mjeseca ).

 

4. ALTOKUMULUSI (Ac) - u ovim se sivim i bjeličastim oblačićima miješaju voda i led. Obično su to zasijenjene, prilično zdepaste ''ovčice'', okrugle ili valjkaste.Raspored je više ili manje pravilan.

Pojedini oblaci, široki 1 do 5 stepeni, bitno su širi nego cirokumulusi.

 

5. ALTOSTRATUSI (As) - Mješoviti oblaci od vode i leda, djelimično ili potpuno prekrivaju  nebo kao jednolik, blago prugast ili ravnomjeran sloj.Oblaci te vrste tako su debeli da obično poptuno prekriju Sunce i ne uzrokuju pojavu halo, koji vrlo pouzdano najavljuje naoblaku, koja dolazi sa zapada, polako se snižava i donosi oborine).

 

6. NIMBOSTRATUSI (Ns) - Snježnobijeli oblaci od vode i leda potpuno prekrivaju Sunce kao jednobojni, sivi ili tamnosivi, potpuno zbijeni sloj.

 

7. STRATOKUMULUSI (Sc) - Osnova tih sivih do bijelih, grudasto-slojevitih oblaka, sastavljenih od kapljica vode, uvijek je tamna. Kuglaste i kupaste mase mogu biti ili valjkaste ili zaobljene. Pojedini dijelovi mogu biti širi od 5 stepeni.

 

8. STRATUSI (St) - Vodeni oblaci, prekrivaju cijelo nebo, kao jednolični sivi sloj s gotovo jednolikom donjom granicom. Kada na te pljosnate oblake sija Sunce, kroz njih jasno vidimo njihov obris i nema pojave halo.

 

9. KUMULUSI (Cu)Sastavljeni od vodenih kapljica, grudasti su, ponekad rastrgani, a većinom se pojavljuju u oštrim, grudastim oblicima pa se čine nabreknutima. Najčešće narastu vrlo visoko. Možemo ih uporediti s divovskom cvjetačom. Dijelovi oblaka koje obasjava Sunce su blještavi, bijeli, dok je osnova vodoravna i vrlo tamna, jer je u sjeni.

 

10. KUMULONIMBUSI (Cb) - Teški i gusti vodeni oblaci, koji se jako protežu u visinu. Kad im se zaledi gornji dio, nazivamo ih olujnim oblacima. Gornji ledeni dio toga divovskoga grudastog oblaka obično je spljošten i nalik na perjanicu. Može biti vlaknast ili prugast. Uopšte je kumulonimbus u gornjem dijelu sličan nakovnju.

 

 

 

Ne nalaze se svi oblaci na istim visinama, nego ih možemo svrstati u 3 visinske zone :

 


Visoki : Ci, Cc, Cs - sasvim ledeni oblaci, s temperaturama nižim od -35°C i nisu oštro ograničeni.

 


Srednji: Ac, As -
mješoviti oblaci od leda i vode s temperaturama između -10°C i - 35°C.

 


Niski : Ns, Sc, St, Cu, Cb - vodeni oblaci s temperaturama od -10°C do više od 0°C i oštro su ograničeni.