Razmnozavanje
 

 

 

Hromozomi tigrova su u parovima i postoji 19 parova hromozoma kod tigra ili 38 hromozoma sve ukupno. ženke tigrova dostizu zrelost kad navrse tri godine, a mu`jaci godinu poslije ili kasnije. U podrucijima umjerene klime tigrice se pare sezonski, dok se u tropskim predijelima tigrice mogu pariti tokom citave godine. Kad je spremna za parenje ona daje signale mirisnim obilje`avanjem i glavni dio snosaja desava se kontinuirano tokom pet dana, s tim sto tokom tog perioda tigrice moraju biti stalno stimulisane da bi zatrudnijele. Zato mu`jaci imaju na penisu posebne ~ekinje. Period trudnoce traje 103 dana. Poslije parenja mu`jaci ne ostaju sa zenkama i ne ucestvuju u podizanju mladunaca. Tigrica moze ponovo da se pari tek kad mladunci dostignu zrelost